– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Cũ, đổi màu theo yêu cầu khách hàng.

– Sử dụng gói KHÔI PHỤC VÀ ĐỔI MÀU GIẦY BẲNG SAPHIR JUVACUIR.

+ Giá: 250.000 vnd.

+ Thời gian: ~ 2 ngày.

+ Qui trình: Tẩy lớp bề mặt. làm mới màu đen bóng, chăm sóc giầy.