– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Nhuộm theo yêu cầu khách hàng.

– Sử dụng gói nhuộm màu cho giầy da trơn.

+ Giá: 200.000 vnd.

+ Thời gian: ~ 2 ngày.

+ Qui trình: Xử lý bề mặt, nhuộm màu đúng yêu cầu của khách, chăm sóc lại giầy.