– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Một số chỗ xuống màu, nhuộm theo yêu cầu khách hàng.

– Sử dụng gói nhuộm cho thời trang da thuộc:

+ Giá: 500.000 vnd.

+ Thời gian: ~ 2 ngày.

+ Qui trình: Làm sạch. Nhuộm màu, chốt chống phai màu. Chăm sóc lại áo da.