– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Cũ, da bị lấm bẩn, xước nhuộm PATINA màu xanh đen .

– Sử dụng gói PATINA giầy da trơn:

+ Giá: 250.000 vnd.

+ Thời gian: ~2 ngày.

+ Qui trình: Làm sạch, nhuộm và đánh PATINA tạo khoảng màu bằng tay, Chốt màu giúp giữ màu không phai, chăm sóc lại giầy.