– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Cũ, bạc màu, nhuộm đen theo yêu cầu khách hàng.

– Sử dụng gói nhuộm màu cho giầy da lộn :

+ Giá: 250.000 vnd.

+ Thời gian: ~ 2 ngày.

+ Qui trình: Làm sạch. Nhuộm màu. Xịt chống phai màu . Chải lại bề mặt và dưỡng da lộn.