– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Cáu bẩn, mất phom, ố thấm dầu, bạc màu. Đế ố vàng.

– Sử dụng gói BASIC dành cho giầy da lộn, nubuck + sơn trắng viền đế.

+ Giá: 45.000 + 50.000vnd

+ Thời gian: 1 ngày.

+ Qui trình: Làm sạch. Dưỡng bề mặt nubuck, dưỡng màu. dưỡng bề mặt. Sơn viền đế giầy.