– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Cũ, mặt vải giầy bẩn, đế lem bẩn có ố vàng.

– Sử dụng gói Express cho giầy SNEAKER

+ Giá: 30.000 vnd.

+ Thời gian: 15 phút.

+ Qui trình: Làm sạch bằng JASON MARKK ko nguy hại cho giầy, đánh viền đế . Xịt dưỡng chất cho giầy SNEAKER, giầy vải.