– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Cáu bẩn, mất phom, ố thấm dầu, bạc màu.

– Sử dụng gói BASIC dành cho giầy da lộn, nubuck:

+ Giá: 45.000 vnd.

+ Thời gian: 20 phút.

+ Qui trình: Làm sạch. Dưỡng bề mặt nubuck, dưỡng màu. dưỡng bề mặt.