– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Ướt, bong lớp bề mặt do sử dụng xi nước lâu ngày gây tổn thương bề mặt.

– Sử dụng gói Phục hồi và nhuộm dành cho giầy da trơn.

+ Giá: 200.000 vnd.

+ Thời gian: ~ 2 ngày.

+ Qui trình: Tẩy lớp bề mặt. Nhuộm màu do. khách yêu cầu hoặc qshoeshine tư vấn. Chốt màu, tránh phai khi sử dụng. Chăm sóc lại giầy.