– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Bị khô cứng mất lớp bề mặt, do sử dụng xi đánh giầy trên bề mặt da lộn.

– Sử dụng gói Phục hồi và làm mới cho Giầy da lộn:

+ Giá: 200.000 vnd.

+ Thời gian: ~ 2 ngày.

+ Qui trình: Tẩy lớp xi cũ cứng đầu bám trên bề mặt. Tạo lại lớp tuyết của da lộn,làm sạch, dưỡng màu, dưỡng da