– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Khô, cứng, mất phom, bạc màu.

– Sử dụng gói BASIC dành cho giầy da trơn:

+ Giá: 45.000 vnd.

+ Thời gian: 20 phút.

+ Qui trình: Làm sạch. Dưỡng da, dưỡng màu. Thoa xi và đánh bóng.