– Tình trạng giầy trước khi chăm sóc:

+ Cũ, da cứng và khô, màu bị bạc khá nhiều.

– Sử dụng gói BASIC cho túi da

+ Giá: 140.000 vnd.

+ Thời gian: 40 phút.

+ Qui trình: Làm sạch.dưỡng da bò sát chuyên dụng, dưỡng màu, massage túi, thoa xi và đánh bóng.